Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Pozvánka na schůzi shromáždění vlastníků jednotek

4.dubna 2024

Výbor „Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp. 1214 v Hranicích“ s v o l á v á shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat ve čtvrtek dne. 25 dubna 2024 od 16.30 hodin v baru restaurace KOTELNA na sídlišti Struhlovsko v Hranicích

(prezentace bude probíhat od 16.15 hodin)

Program shromáždění:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2023

3. Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2023

4. Předložení účetní závěrky za rok 2023 k projednání a schválení

5. Zpráva o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2023

6. Návrh rozpočtu společenství na rok 2024, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2024

7. Vložení příjmu z pronájmu jako mimořádného vkladu do fondu oprav

8. Diskuse

9. Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení

10. Závěr

Podklady k bodům 3. 4. a 6. programu budou od 15. 4. 20124 k nahlédnutí u předsedy výboru po předchozí domluvě s ním.

Shromáždění vlastníků jednotek se účastní vlastníci jednotek s hlasovacím právem nebo jejich zplnomocnění zástupci (plnou moc odevzdejte prosím u prezentace). Účast nutná !!!

Nájemníci jsou na shromáždění zváni jako hosté v zájmu jejich seznámení se s chodem společenství a problematikou užívání společných prostorů domu.

Za výbor SVJ: předseda výboru Ing. Jozef Vašina

 

Upozornění pro majitele psů

23.února 2023

     Každý majitel odpovídá za svého psa a není možné, aby ho nechal počůrat zeď u vstupních dveří. V poslední době se to stalo opakovaně. A pokud někdo znečistí společné prostory, tak je slušné to po sobě uklidit. Dne 22.2.2024 jsem to uklidil já. (Počůraná zeď u vstupu do domu.)

Výbor SVJ

 

Přerušení dodávky vody

2.února 2024

Ve středu 7.2.2024 bude od 07,00 hod. přerušena dodávka vody v našem domě.

Budou měněny všechny ventily stoupaček ve společných prostorech domu. Doporučujeme vytvořit si zásobu vody na uvedený den.

Výbor SVJ

 

Poplatky za odpad se zvedají

6.ledna 2024                   

O  72 korun se příští rok zvednou poplatky za systém odpadového hospodářství, konkrétně ze 792 na 864 korun na osobu za rok.           Od poplatku jsou nadále osvobozeny děti do 6 let věku a také senioři nad 70 let.

Změnu výše poplatku odsouhlasili zastupitelé na svém listopadovém jednání, kdy schválili novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Částka je dělitelná 12, aby bylo v případě potřeby možné poplatek snadno rozpočítat na jednotlivé měsíce.

Ani zvýšení poplatku však nepokrývá náklady, které město s likvidací odpadu má a které stále stoupají, zejména skládkovné. Například za rok 2023 jsou předpokládané náklady 19,4 milionu korun, což rozpočítáno na jednoho poplatníka činí 1 043 korun. Skutečný poplatek byl přitom pouze již zmíněných 792 korun. Předpokládané náklady na rok 2024 stoupnou podle Ekoltesu na 21,8 milionu korun, tedy 1 167  korun na poplatníka. Při poplatku 864 korun to znamená, že město na jednoho poplatníka v roce 2023 doplácelo 251 korun a letos to bude již 303 korun. A to není v těchto číslech započítána likvidace tříděného odpadu ani likvidace černých skládek nebo svoz odpadu ze zahrádek. Důvodem je snaha přesvědčit občany města k neustálému třídění odpadů. Hraničtí občané tak činí velmi zodpovědně a díky nim se město v  třídění odpadů pohybuje na špičce Olomouckého kraje.