Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

oznam.jpg

.

Kontrola plynových zařízení

29.září 2021

  DŮLEŽITÉ

              V pondělí 04.10.2021 v rozpětí od 15,00 do 17,00 hod. bude v našem vchodu provedena pravidelná kontrola odběrného plynového zařízení dle § 3, Vyhl. ČŮBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky,(uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do bytu ke spotřebičům v bytě a k plynovodu ve společných prostorách, (HUP, suterén, ....)

Pozn.: Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na telefon 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu.  Děkujeme.

Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65

Za správu: EKOLTES Hranice a.s.,  Zborovská 606, Hranice

 

Důležité oznámení

19.dubna 2021

Technici firmy Gasnet budou dne 22.04.2021 od 08,00 hod. provádět plombování plynoměrů. U majitelů bytových jednotek, kteří nemají plynoměr, bude zaplombována zátka plynového potrubí.

Je nutné v uvedenou dobu zpřístupnit byt. V případě, že někdo nebude přítomen, je možné nechat klíče u p.Vašiny.

Plombování plynoměrů a zátek plynového potrubí je součástí prováděné rekonstrukce plynového potrubí organizované výborem SVJ.

Kdo nezabezpečí přístup do bytu, ten si pak musí zaplombování řešit individuálně na tel.čísle 555 90 10 10.

           Výbor SVJ

 

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

13.dubna 2021

Výbor „Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp. 1214 v Hranicích“ s v o l á v á shromáždění vlastníků jednotek,které se bude konat v pátek dne 30. dubna 2021 od 16.30 hodin v baru restaurace KOTELNA na sídlišti Struhlovsko v Hranicích (prezentace bude probíhat od 16.15 hodin) V případě nepříznivé situace bude shromáždění provedeno  hlasováním per rollam

Program shromáždění:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2020

3. Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2020

4. Předložení účetní závěrky za rok 2020 k projednání a schválení

5. Zpráva o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2020

6. Návrh rozpočtu společenství na rok 2021, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2021

7. Vložení příjmu z pronájmu jako mimořádného vkladu do fondu oprav

8. Diskuse

9. Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení

10. Závěr

Podklady k bodům 3.,4.a 6. programu budou od 15. 4. 2021 k nahlédnutí u předsedy výboru po předchozí domluvě s ním.

Shromáždění vlastníků jednotek se účastní vlastníci jednotek s hlasovacím právem nebo jejich zplnomocnění zástupci (plnou moc odevzdejte prosím u prezentace). Účast nutná !!

 

Připravuje se sčítání lidu

24.únor 2021

         Letos opět proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Poprvé bude možné vyplnit ho i elektronicky. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021.

V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se do 9. dubna nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789.

 

Rekonstrukce plynu v domě č.1214

16.ledna 2021

          V týdnu od 15. února do 19. února 2021 bude probíhat rekonstrukce plynu v našem bytovém domě. Proběhne výměna starého ocelového potrubí v suterénu domu za potrubí měděné až po ventily v bytech v přízemí.

Celý týden bude zastavený plyn.

V pondělí 15. února budou probíhat práce v suterénu.

V bytech bude provedena výměna plynových ventilů a budou odstraňovány nedostatky z revizí. Práce budou prováděny v době od 7. 00 hodin do 15. 00 hodin.

V úterý a ve středu budou probíhat práce v bytech v přízemí (Bradáčovi, Pekárková, Holcová, Dohnalovi). Je nutné, aby byl po celou dobu umožněn přístup do bytů. Práce budou prováděny v době od 7. 00 hodin do 15. 00 hodin.

Ve čtvrtek budou prováděny práce v bytech ( Sedláčková, Košťálovi, Vavřík, Hynčicová, Brezniakovi, Dornicová, Dánovi, Kopáčikovi, Bubeníčkovi, Štípkovi, Petrovští, Štípkovi 5. p., Sobotkovi, Posmyk ) Je nutné, aby byl po celou dobu umožněn přístup do bytů. Práce budou prováděny v době od 7. 00 hodin do 15. 00 hodin. 

V pátek budou prováděny práce v bytech ( Hrazdilovi, Ondruchová, Daniec, Ryška, Jaškovi, Hriníkovi, Skřivanová, Nevrlovi, Svobodová, Křenkovi, Strnadovi, Vašinovi, Veličtí, ) Je nutné, aby byl po celou dobu umožněn přístup do bytů. Práce budou prováděny v době od 7. 00 hodin do 15. 00 hodin.

Pokud někdo nemůže v uvedené době být přítomen a umožnit přístup do bytu, nechte prosím klíč buď u svých sousedů, nebo u (p. Vašiny). Je to velmi důležité, aby proběhla plánovaná rekonstrukce plynu hladce.

Děkuji za pochopení, za výbor SVJ Vašina Jozef

 

Poplatek za psa

14.ledna 2021

Místní poplatek ze psů je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška města Hranic (OZV č. 4/2019 O místních poplatcích), část II, čl. 2 – poplatek ze psů, stanovuje sazbu místního poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost místního poplatku a osvobození od místního poplatku.

https://www.mesto-hranice.cz/vyhledavani?q=poplatek+za+psa

pes.jpg

 

Změna jízdních řádů Hranice

23.června 2020

Změna jízdních řádů

Od poloviny června vstoupily v platnost změny jízdních řádů veřejné dopravy IDS Olomouckého kraje.

My vám přinášíme přehled těch nejdůležitějších spojů, které se týkají Hranic a okolí!

Hranice - Partutovice - Spálov: spoj 2 – uspíšen na odjezdu ze zast. Spálov,obecní úřad o 3 minuty na 4:27  

Hranice - Býškovice - Bystřice pod Hostýnem: změna obsluhy zastávek – zast. Býškovice,Obecní úřad zrušená, zast. Býškovice,škola bude obsluhována obousměrně

Přerov - Dřevohostice - Všechovice: změna obsluhy zastávek – zast. Býškovice,Obecní úřad zrušená, zast. Býškovice,škola bude obsluhována obousměrně

Zdroj: https://www.ihranice.cz

 

XV. Shromáždění vlastníků jednotek

1.června 2020

Výbor "Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp.1214 v Hranicích" s v o l á v á  shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat ve čtvrtek 25. června 2020 od 16,30 hodin v baru restaurace Kotelna na sídlošti Struhlovsko v Hranicích. (Prezentace bude probíhat od 16,15 hodin.)

Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu
2) Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2019
3) Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2019
4) Předložení účetní závěrky za rok 2019 k projednání a schválení
5) Zpráva o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2019
6) Návrh rozpočtu společenství na rok 2020, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2020
7) Projednání a schválení vložení financí z pronájmu jako vklad do fondu oprav na provoz domu
8) Projednání a schválení návrhu na výměnu plynového potrubí v domě

9) Diskuse
10) Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení
11) Závěr

Podklady k bodům 3, 4, a 6 programu budou od 1.6.2020 k nahlédnutí u předsedy výboru po předchozí domluvě s ním.

Shromáždění vlastníků jednotek se účastní vlastníci jednotek s hlasovacím právem nebo jejich zplnomocnění zástupci. /Plnou moc odevzdejte prosím u prezentace). ÚČAST NUTNÁ

V Hranicích dne 27. května 2020          Za výbor SVJ: předseda výboru Ing.Jozef Vašina

 

Pomoc ohledně koronarivu v Olomouckém kraji

25.března 2020

Instituce i dobrovolníci v Olomouckém kraji nabízí informace a pomoc v souvislosti s pandemií nového koronaviru. Přinášíme všechny kontakty a seznam průběžně aktualizujeme. 

Krajská hygienická stanice -Telefon: 585 719 719 (9:00 – 19:00)  - Web: www.khsolc.cz

Hranice

Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů či zajištění dalších potřeb. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a  nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil  nezbytné nákupy potravin, hygieny a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424.  581 828  425 a  581 828  440. Volat můžete v pondělí až pátek dopoledne od 8 do  11:30.

Pomoc je určena pro osamělé seniory, kteří nejsou schopni si tyto úkony zajistit vlastními silami, či osobou blízkou.  Rozvoz bude probíhat nejpozději do 48 hodin od kontaktování sociálního pracovníka odboru sociálních věcí. 

 

Plánovaná údržba sítě UPC

3.března 2020

Informace o plánované údržbě sítě UPC

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o plánované údržbě sítě UPC ve Vaší lokalitě (STRUHLOVSKO 1214, HRANICE I-MĚSTO), která bude probíhat v čase od 05.03.2020 00:00 do 05.03.2020 06:00. V průběhu této údržby může docházet k výpadkům našich služeb.

Údržba sítě je nezbytná z důvodu modernizace, která zlepší kvalitu poskytovaných služeb.

V případě, že služby budou nefunkční i po výše zmíněném čase, proveďte prosím restart připojených zařízení (modem, router, set-top box) odpojením z elektrické sítě na cca 1 minutu a následným zapojením zpět.

Pro více informací o výpadcích služeb UPC je možné také navštívit webové stránky http://www.upc.cz/vypadky

Snažili jsme se vybrat ten nejvhodnější termín údržby. Pokud Vám i přes to způsobíme komplikace v užívání našich služeb, velice se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Klientské centrum UPC

 

Oznámení o odečtu plynoměrů

17. listopad 2019

GridServices

Týká se všech odběratelů zemního plynu bez ohledu na dodavatele zemního plynu.
Dovolujeme si oznámit, že v pondělí 18.11.2019 mezi 11,00 - 12,30 a úterý 19.11. 2019 mezi 17,30 - 17,50 hod.se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, s.r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.
V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru na Vašem místě spotřeby za účelem provedení odečtu a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu.
Zpřístupněním plynoměru a provedení fyzického odečtu předejteme zbytečným reklamacím. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

pomoc.jpg

 

Preventivní kontrola odpadových vod

8. října 2019

            Na základě stížností majitelů bytových jednotek Struhlovsko 1214, byla dne 08.10.2019 provedena kontrola odpadních vod v domě fi. Vodovody a kanalizace Přerov. Po provedeném preventivním opatření (protlačení odpadů dusíkem a kontrolou kamerovým zařízením) bylo zjištěno, že stav odpadních vod je na dobré úrovni a nic nebrání odtoku odpadních vod z domu do kanalizace.

 

Montáž indikátorů topných nákladů a elektronických vodoměrů

7.října 2019

Společnost Techem, spol. s. r. o., bude v našem domě provádět montáž indikátorů topných nákladů a elektronických vodoměrů. Montáž bude probíhat od spodních pater ve dnech:

21. 10. 2019 od 09:00 do 13:30 hod.

 

22. 10. 2019 od 09:00 do 13:30 hod.

 

              Žádáme Vás o zajištění přístupu do bytu k jednotlivým otopným tělesům a vodoměrům. Zpřístupnění v rámci celého domu je nezbytné. Pokud nemůžete být montáži osobně přítomni, zajistěte prosím vstup do bytu - ve vlastním zájmu - po dohodě s jinou osobou. Např.: rodinný příslušník, domovník, soused.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Techem, spol. s.r.o., Polská 398/48a, 779 Olomouc

Tel. 585 416 995, e-mail: olomouc@techem.cz

 

Kontrola odběrného plynového zařízeni

20.září 2019

DŮLEŽITÉ

              Ve středu 02.10.2019 v rozpětí od 14,30 do 17,00 hod. bude v našem vchodu provedena periodická revize odběrného plynového zařízení dle § 7, Vyhl. ČŮBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky,(uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do bytu ke spotřebičům v bytě a k plynovodu ve společných prostorách, (HUP, suterén, ....)

Pozn.: Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na telefon 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu.  Děkujeme.

Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65

Za správu: EKOLTES Hranice a.s.,  Zborovská 606, Hranice

 

Stojan na kola

12.července 2019

Nově můžete využívat stojan na kola před domem. Chraňte nejen svůj majetek, ale i ten společný.

kola.jpg

 

Odečty bytových vodoměrů

15.června 2019

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 22. a 23. 06. 2019 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.
Za SVJ p.Vašina 

 

XIV. shromáždění vlastníků bytových jednotek

26.března 2019

Pozvánka na XIV. shromáždění vlastníků jednotek

Výbor "Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp.1214 v Hranicích" s v o l á v á  shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16,30 hodin v baru restaurace Kotelna na sídlošti Struhlovsko v Hranicích. (Prezentace bude probíhat od 16,15 hodin.)

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2018
 3. Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2018
 4. Předložení účetní závěrky za rok 2018 k projednání a schválení
 5. Zpráva RK o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2018
 6. Návrh rozpočtu společenství na rok 2019, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2019
 7. Seznámení s nabídkou firmy Techem na instalaci elektronických měřidel tepla a vodoměrů
 8. Schválení vložení nájmu anténního systému O2 na domu 1214 do fondu oprav
 9. Diskuse
 10. Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení
 11. Závěr

V Hranicích dne 24. března 2019          Za výbor SVJ: předseda výboru Ing.Jozef Vašina

 

Odečty bytových vodoměrů

11. prosince 2018

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 16. a 17.12.2018 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.
Za SVJ p.Vašina 

jpg.jpg

 

Odečítání spotřeby tepla

6.prosince 2018

Vážená paní, vážený pane,                                             techem_1.jpg

Dne 17. 12. 2018 v době mezi 16,00 - 17,30 hod. Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky.

Prosíme Vás o zajištění volného přístupu ke všem měřičům umístěných ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se, prosím přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné.

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci. (tel.: 606 334 116)

 

Deratizace

5.prosince 2018

Deratizace sídliště Struhlovsko

Dne 5.prosince 2018 byla v domě č.p.1214 a na celém sídlišti Struhlovsko provedena odbornou firmou deratizace proti hlodavcům. Nástrahy jsou umístěny pouze ve sklepních prostorech pod zámkem a tím neohrožují domácí mazlíčky.

 

Místní poplatky - poplatky za psy

1.prosince 2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích
V této vyhlášce se snižovaly poplatky za psy. Snížily se poplatky za psy v domech se 4 a více byty a sídlech právnických osob z 1 500 na 1 000 korun za prvního psa a z 2 250 za druhého a každého dalšího psa na 1 500 korun. Důchodcům, kteří doloží, že používají invalidní, starobní vdovský či vdovecký důchod, a že tento důchod je jediný zdroj příjmů, zůstávají poplatky za prvního psa 100 korun a za další psy 150 korun. Držitelé psa , kteří dosáhnou 70 let, budou od poplatku osvobozeni.

 

Kontrola o odečtu plynoměru

15.listopadu 2018

Oznámení o odečtu plynoměru - GridServices (Člen innogy)

        Týká se všech odběratelů zemního plynu bez ohledu na dodavatele zemního plynu.

Dovolujeme si oznámit, že dne úterý, 20.11.2018 mezi 11:00 - 11:30 a 18:40 - 19:00 hodinou se k vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL,spol.s r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.

V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru ve Vašem místě spotřeby za účelem provedení a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu.

Zpřístupněním plynoměru a provedením fyzického odečtu předejdeme zbytečným reklamacím. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Odečty plynu: mob.: 606 376 016, tel.: 581 202 553, Dvořák

 

Kontrola odběrného plynového zařízeni

5.října 2018

DŮLEŽITÉ

              V pondělí 15.10.2018 v rozpětí od 14,30 do 16,30 hod. bude v našem vchodu provedena pravidelná kontrola odběrného plynového zařízení dle § 3, Vyhl. ČŮBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky,(uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do bytu a k plynovodu ve společných prostorách, (HUP, suterén, ....)

Pozn.: Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na telefon 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu.  Děkujeme.

Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65

Za správu: EKOLTES Hranice a.s.,  Zborovská 606, Hranice

 

Odečty bytových vodoměrů

8. června 2018

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 15. a 16. 06.2018 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny. Děkuji.
Za SVJ p.Vašina

vodomer-sv.jpg

 

XIII.shromáždění vlastníků jednotek

24. března 2018

XIII. shromáždění vlastníků jednotek

Výbor "Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp.1214 v Hranicích" s v o l a l o  shromáždění vlastníků jednotek, které se konalo dne 20. dubna 2018 od 16,30 hodin v baru restaurace Kotelna na sídlošti Struhlovsko v Hranicích. 

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2017
 3. Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2017
 4. Předložení účetní závěrky za rok 2017 k projednání a schválení
 5. Zpráva o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2017
 6. Návrh rozpočtu společenství na rok 2018, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2018
 7. Volba nového člena výboru
 8. Diskuse
 9. Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení
 10. Závěr
 • Podklady k bodu 3, 4, a 6 programu a nové směrnici GPDR budou od 14.4. 2018 k nahlédnutí u předsedy výboru po předchozí domluvě.
 • Shromáždění vlastníků jednotek se účastní vlastníci jednotek s hlasovacím právem nebo jejich zplnomocnění  zástupci. (Plnou moc odevzdejte prosím u prezentace)
 • ÚČAST NUTNÁ !!!
 • Nájemníci jsou na shromáždění zváni jako hosté v zájmu jejich seznámení se s chodem společenství a problematikou užívání společných prostorů domu.
V Hranicích dne 22. března 2018          Za výbor SVJ: předseda výboru Ing.Jozef Vašina

 

Ochrana osobních údajů

23. března 2018

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů v evropském prostoru (General Data Protection Regulation = GDPR), které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, je potřeba souhlas všech majitelů a nájemců (fyzické osoby) bytového domu č. 1214 k zveřejňování osobních údajů, tedy i fotografií na webu www.struhlovsko.net.

Tato skutečnost a Váš souhlas bude řešen na XIII.shromáždění vlastníků jednotek.

 

Regenerace sídliště Struhlovsko

28. února 2018

Obyvatelé hranického sídliště Struhlovsko by se v letošním roce měli dočkat další části postupné revitalizace tohoto sídliště. Rozhodlo o tom hranické zastupitelstvo na prvním letošním jednání. Město bude v regeneraci pokračovat i přesto, že k ní tentokrát nezíská dotaci. V předcházejících letech byl termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj vždy v lednu příslušného roku. Oznámení o přidělení či nepřidělení dotace na regeneraci sídlišť pak město obdrželo nejpozději v červenci daného roku.  Tento rok však ministerstvo oznámilo, že v červenci dotační titul pro regeneraci panelových sídlišť teprve vyhlásí. O přidělení dotací tak bude rozhodnuto až v prosinci 2018. To znamená, že s další částí regenerace sídliště Struhlovsko by město muselo počkat až do příštího roku.
„Město to mohlo odložit, a čekat na dotace. Nakonec jsme se však rozhodli využít pro nás příznivé finanční situace a rozběhnout to již nyní,“ uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček.
„Podle mého názoru je to dobře. Mezitím alespoň budeme mít čas dokončit projekt revitalizace některého z dalších sídlišť, například sídliště kpt. Jaroše, a na to již dotace využít,“ doplnil starosta.
Chodník, hřiště i zeleň
Letošní část rekonstrukce Struhlovsko bude zaměřena především na středovou část sídliště. „Druhá část první etapy by se měla týkat například chodníků. Jedná se mimo jiné o chodník, který vede mezi základní a mateřskou školou. Dále dojde k instalaci fitness prvků a rekonstrukci sportovního hřiště. Upraveno a mírně rozšířeno bude také stávajícího parkoviště,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Vedle výše zmíněného se regenerace dotkne také zeleně a mobiliáře.
Podle plánů by měla revitalizace začít o letních prázdninách. „Po odsouhlasení zastupitelstvem dojde k vypsání soutěže na zhotovitele. Předběžně předpokládáme v květnu konec soutěže, začátek prací v červenci a dokončení pak v listopadu letošního roku,“ informoval Petr Bakovský.
První část regenerace Struhlovsko proběhla v roce 2016. Tehdy byla vybudována nová parkoviště, kontejnerová stání i osvětlení. Opravy se dočkala také hlavní příjezdová cesta na sídliště.

 

Poplatky za psa

20. února 2018

Do konce března musí být uhrazen poplatek za psa
Máte-li doma psa, pak jistě víte, že do konce března za něj musíte zaplatit městu poplatek. Jeho výše je stejná jako v předešlém roce.
Poplatek za psa se týká každého, kdo je majitelem pejska staršího 3 měsíců a zároveň má trvalý pobyt na území Hranic. Jeho výše se od loňského roku nemění. Za prvního psa chovaného v bytovém domě zaplatíte 1 500 Kč, za každého dalšího pak 2 250 Kč. Obyvatelé rodinných domů zaplatí nižší poplatek - 200 Kč za prvního, 350 Kč za druhého a 500 Kč za každého dalšího.
Sníženou částku zaplatí občané pobírající důchod, a to 100 Kč za prvního pejska a 150 Kč za další. A osvobozeni od poplatku jsou majitelé psů adoptovaných z útulku, ovšem jen po dobu jednoho roku.
Osobám, které poplatek musí uhradit, město každoročně posílá složenky. Tu lze uhradit buď v pokladně MěÚ Hranice (bez dalšího poplatku), bankovním převodem nebo na poště. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz!
V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obracet na finanční odbor MěÚ Hranice, telefon 581 828 374.

pes.png

 

 

Odečty bytových vodoměrů

12. prosince 2017

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 16. a 17.12.2017 v době od 18,00 do 19,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.
Za SVJ p.Vašina 

jpg.jpg

 

Odečítání spotřeby tepla

29. listopad 2017

Vážená paní, vážený pane,                                             techem_1.jpg

Dne 08. 12. 2017 v době mezi 16,00 - 18,00 hod. Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky.

Prosíme Vás o zajištění volného přístupu ke všem měřičům umístěných ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se, prosím přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné.

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci. (tel.: 606 334 116)

 

Oznámení o odečtu plynoměrů

15. listopad 2017

Týká se všech odběratelů zemního plynu bez ohledu na dodavatele zemního plynu.
Dovolujeme si oznámit, že v úterý 21.11.2017 mezi 09,00 - 09,30 a 17,30 - 17,50 hod.se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, s.r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.
V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru na Vašem místě spotřeby za účelem provedení odečtu a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu.
Zpřístupněním plynoměru a provedení fyzického odečtu předejteme zbytečným reklamacím. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Na rozsvěcení stromu zazpívá Leona Machálková s Cantabile

13. listopad 2017

Naše město se v prosinci opět promění v město vánoční. Vedle trhů bude v období od 1. do 16. prosince na hranickém náměstí každý den připraven také kulturní program. Všechno započne pompézní rozsvěcení vánočního stromu, které svým vystoupením zahájí Leona Machálková se sborem Cantabile.
Vánoční jarmark v Hranicích začne v pátek 1. prosince rozsvěcením vánočního stromu, ke kterému dojde v 17 hodin.
„Opět jsme připravili bohatý program, jenž otevře svým vystoupením zpěvačka Leona Machálková s hranickým sborem Cantabile. O samotné rozsvěcení se postarají andělé společně s panem starostou,“ řekla ředitelka Městských kulturních zařízení (MKZ) Naďa Jandová.
Po slavnostním aktu a proslovu starosty Jiřího Kudláčka přijdou na řadu koncerty Leony Machálkové a kapely Neřež.
Rozsvěcení vánočního stromu představuje první z větších vánočních akcí, které se v průběhu tří prosincových víkendů, vždy v pátek a v sobotu, na náměstí uskuteční.
Taneční i Pohádkové Vánoce
„Každá z programových akcí ponese svůj specifický název a bude probíhat v nějakém lidovém či jiném speciálním duchu. Například 2. prosince máme Taneční Vánoce. Na 8. prosince zase chystáme pro děti Pohádkové Vánoce, jejichž součástí bude divadelní představení, “ láká Naďa Jandová.
V menším měřítku to však bude na náměstí žít každý den.
„Program potrvá šestnáct dní a na každý z nich připravujeme od sedmnácti hodin nějaký kulturní program,“ uvedla ředitelka MKZ.
Punč a další dobroty
Po celou dobu se pak mohou lidé těšit na vánoční trhy.
„Budou vonět punče, k zakoupení budou různé vánoční dobroty, ozdoby na stromeček a spousta dalších věcí. Od 6. až do 23. prosince si poté budou moci zájemci na náměstí koupit také vánoční stromeček,“ prozradila dále ředitelka MKZ.
A vánoční stromečky zkrášlí také horní a dolní podloubí, v tomto případě se však bude jednat o již tradiční dřevěné ozdobné makety.
„Školy, školky a různé organizace vyzdobují do nového hávu staré stromky. Ale přibude také deset úplně nových, protože se nám přihlásili další zájemci. Podloubí se znovu promění v pomyslnou výstavní síň, tak doufáme, že už jenom to, že se jí lidé vždycky projdou, v nich navodí tu správnou vánoční atmosféru,“ uzavřela Naďa Jandová.

 

Územní odpovědnost

15. října 2017

Každá lokalita má svého strážníka
             Při řešení dlouhodobých záležitostí (např. odstavené vraky, zábory veřejného prostranství, poškozená a nefunkční veřejně prospěšná zařízení apod.) se obracejte na strážníka (velitele směny) odpovídajícího za stav veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách. Telefonní číslo uvedené u jednotlivých kontaktů je telefonním číslem na služebnu městské policie, kde Vám bude případně sděleno, kdy má daný strážník nejbližší směnu, pokud situace nebude potřebovat okamžitý zákrok. Případně můžete svoji žádost nebo dotaz zaslat uvedenému strážníkovi na email.
 Lokalita č. 1
 velitel směny strážník Michal Bělocký 

Ulice: Alešova, Bezručova, Erbenova, Galašova, Hálkova, Hviezdoslavova, Karolíny Světlé, Kramolišova, Máchova, Na Hrázi, Náměstí 8. května, Nerudova, Olomoucká, Polní, Potštátská, Šromotovo náměstí, Struhlovsko, Studentská, Tovačovského, Tř. 1. máje (levá strana, Vrchlického, Wolkerova. Místní části: Lhotka, Valšovice, Velká 
  Telefon: 581 828 106, 581 828 101
  email:  michal.belocky@mesto-hranice.cz

 

Kontrola odběrového plynového zařízení

září 2017

V úterý dne 12.09.2017 v rozpětí od 14:30 do 16:30 hodin od dolního podlaží bude v našem vchodu provedena pravidelná kontrola odběrového plynového zařízení dle § 3,Vyhl.ČUBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky (uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup ke spotřebičům v bytech a k plynovodu ve společných prostorách (HUP, sklepy, sušárny, apod.)
Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na tel. 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu. Děkujeme.
Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65
Za správu: EKOLTES Hranice a.s. Zborovská 606, Hranice

 

Odečty bytových vodoměrů

červen 2017

Oznamujeme všem uživatelům bytů Struhlovsko 1214, že ve dnech 16.6., 17.6. a 18.6. 2017 v době od 19,30 do 20,00 hod. budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme o zpřístupnění bytů. Pokud nebude někdo v uvedenou dobu přítomen, vhoďte stav vodoměrů do schránky Vašinovi. Děkuji.

 

Montáž žaluzií a sítí proti hmyzu

březen 2017

V naší lokalitě (Struhlovsko) právě probíhá akce na montáž žaluzií, sítí proti hmyzu, markýz, rolet a doplňků. Kdo má zájem o tyto služby, může vyučít akční nabídku a uplatnit velkou skupinovou slevu.
Volejte 605 107 027  Montáž provádí firma: Žaluzie pro Vás, s.r.o.   www.zaluzka.cz

 

 

Pojďme se společně věnovat recyklaci a třídění odpadu.

kontejnery_10801.jpg

 

Poplatky za psy zaplaťte do konce března

březen 2017

Hranice – Psi jsou oblíbení domácí mazlíčci, ne každý si však při jejich koupi uvědomuje, že za ně bude muset platit každoroční poplatky. Majitelé psů, kteří poplatek doposud nezaplatili, mají čas do konce března.
Majitelé psů z Hranic a okolí musí přihlásit své mazlíčky starší tří měsíců. Někteří občané ale poplatky neplatí a při pravidelných kontrolách dostanou pokutu od městské policie.
„Samozřejmě nám nějací psi unikají, ale městská policie dělá pravidelné kontroly, takže když někoho se psem zastaví a zjistí, že pes není přihlášený, dostanou pokutu. Lidé pak mají týden na to, aby psa očipovali a přišli přihlásit,“ uvedla Jana Nehybová z městského úřadu v Hranicích.
Čip je pro všechny psy povinný kvůli bezpečnosti a také kvůli tomu, aby mohl být pes navrácen majiteli, kdyby se zatoulal. Očipování se provádí u veterináře a stojí kolem pětiset korun.
Pravidelné roční poplatky za psa se pak platí odlišně. Občané v domech s více než čtyřmi byty nebo v sídlech právnických osob zaplatí za jednoho psa 1 500 korun, v domech v Hranicích a Drahotuších dvě sta korun, v ostatních domech v okolí 120 korun a lidé pobírající invalidní, starobní nebo vdovský důchod zaplatí sto korun za psa. 

 

Oranžové kontejnery se ruší, kartony patří do plastů

únor 2017

Hranice - Pokud jste šli vyhodit odpad do kontejnerů na sběrných místech, mohlo vás překvapit absence oranžových kontejnerů na nápojové kartony. Společnost Ekoltes se rozhodla následovat větší města a sloučit kartony s plasty.
Dlouhou dobu bylo zvykem dávat nápojové kartony, tzv. Tetrapacky, do oranžových kontejnerů. Ty ale zmizely a nově se budou krabice od mléka, džusu nebo levnějšího vína vhazovat do žlutých kontejnerů učeným na plasty

 

Regionální televize

leden 2017

Přidána nová stránka pro sledování regionální televize. V případě zájmu je možnost její rozšíření o minulé ročníky.