Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Pomoc ohledně koronarivu v Olomouckém kraji

25.března 2020

Instituce i dobrovolníci v Olomouckém kraji nabízí informace a pomoc v souvislosti s pandemií nového koronaviru. Přinášíme všechny kontakty a seznam průběžně aktualizujeme. 

Krajská hygienická stanice -Telefon: 585 719 719 (9:00 – 19:00)  - Web: www.khsolc.cz

Hranice

Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů či zajištění dalších potřeb. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a  nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil  nezbytné nákupy potravin, hygieny a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424.  581 828  425 a  581 828  440. Volat můžete v pondělí až pátek dopoledne od 8 do  11:30.

Pomoc je určena pro osamělé seniory, kteří nejsou schopni si tyto úkony zajistit vlastními silami, či osobou blízkou.  Rozvoz bude probíhat nejpozději do 48 hodin od kontaktování sociálního pracovníka odboru sociálních věcí. 

 

Nabídka látkových roušek

25.března 2020

Nabízím látkové roušky. Zájemci se mohou stavit, byt č.2, roušky jsou zdarma. Zatím jich mám 12, ale šiju dál.

Pěkný den - Pekárková

 

Plánovaná údržba sítě UPC

3.března 2020

Informace o plánované údržbě sítě UPC

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o plánované údržbě sítě UPC ve Vaší lokalitě (STRUHLOVSKO 1214, HRANICE I-MĚSTO), která bude probíhat v čase od 05.03.2020 00:00 do 05.03.2020 06:00. V průběhu této údržby může docházet k výpadkům našich služeb.

Údržba sítě je nezbytná z důvodu modernizace, která zlepší kvalitu poskytovaných služeb.

V případě, že služby budou nefunkční i po výše zmíněném čase, proveďte prosím restart připojených zařízení (modem, router, set-top box) odpojením z elektrické sítě na cca 1 minutu a následným zapojením zpět.

Pro více informací o výpadcích služeb UPC je možné také navštívit webové stránky http://www.upc.cz/vypadky

Snažili jsme se vybrat ten nejvhodnější termín údržby. Pokud Vám i přes to způsobíme komplikace v užívání našich služeb, velice se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Klientské centrum UPC

 

Oznámení o odečtu plynoměrů

17. listopad 2019

GridServices

Týká se všech odběratelů zemního plynu bez ohledu na dodavatele zemního plynu.
Dovolujeme si oznámit, že v pondělí 18.11.2019 mezi 11,00 - 12,30 a úterý 19.11. 2019 mezi 17,30 - 17,50 hod.se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, s.r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.
V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru na Vašem místě spotřeby za účelem provedení odečtu a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu.
Zpřístupněním plynoměru a provedení fyzického odečtu předejteme zbytečným reklamacím. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

pomoc.jpg

 

Preventivní kontrola odpadových vod

8. října 2019

            Na základě stížností majitelů bytových jednotek Struhlovsko 1214, byla dne 08.10.2019 provedena kontrola odpadních vod v domě fi. Vodovody a kanalizace Přerov. Po provedeném preventivním opatření (protlačení odpadů dusíkem a kontrolou kamerovým zařízením) bylo zjištěno, že stav odpadních vod je na dobré úrovni a nic nebrání odtoku odpadních vod z domu do kanalizace.

 

Montáž indikátorů topných nákladů a elektronických vodoměrů

7.října 2019

Společnost Techem, spol. s. r. o., bude v našem domě provádět montáž indikátorů topných nákladů a elektronických vodoměrů. Montáž bude probíhat od spodních pater ve dnech:

21. 10. 2019 od 09:00 do 13:30 hod.

 

22. 10. 2019 od 09:00 do 13:30 hod.

 

              Žádáme Vás o zajištění přístupu do bytu k jednotlivým otopným tělesům a vodoměrům. Zpřístupnění v rámci celého domu je nezbytné. Pokud nemůžete být montáži osobně přítomni, zajistěte prosím vstup do bytu - ve vlastním zájmu - po dohodě s jinou osobou. Např.: rodinný příslušník, domovník, soused.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Techem, spol. s.r.o., Polská 398/48a, 779 Olomouc

Tel. 585 416 995, e-mail: olomouc@techem.cz

 

Kontrola odběrného plynového zařízeni

20.září 2019

DŮLEŽITÉ

              Ve středu 02.10.2019 v rozpětí od 14,30 do 17,00 hod. bude v našem vchodu provedena periodická revize odběrného plynového zařízení dle § 7, Vyhl. ČŮBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky,(uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do bytu ke spotřebičům v bytě a k plynovodu ve společných prostorách, (HUP, suterén, ....)

Pozn.: Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na telefon 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu.  Děkujeme.

Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65

Za správu: EKOLTES Hranice a.s.,  Zborovská 606, Hranice

 

Stojan na kola

12.července 2019

Nově můžete využívat stojan na kola před domem. Chraňte nejen svůj majetek, ale i ten společný.

kola.jpg

 

Odečty bytových vodoměrů

15.června 2019

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 22. a 23. 06. 2019 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.
Za SVJ p.Vašina 

 

XIV. shromáždění vlastníků bytových jednotek

26.března 2019

Pozvánka na XIV. shromáždění vlastníků jednotek

Výbor "Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp.1214 v Hranicích" s v o l á v á  shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16,30 hodin v baru restaurace Kotelna na sídlošti Struhlovsko v Hranicích. (Prezentace bude probíhat od 16,15 hodin.)

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2018
 3. Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2018
 4. Předložení účetní závěrky za rok 2018 k projednání a schválení
 5. Zpráva RK o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2018
 6. Návrh rozpočtu společenství na rok 2019, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2019
 7. Seznámení s nabídkou firmy Techem na instalaci elektronických měřidel tepla a vodoměrů
 8. Schválení vložení nájmu anténního systému O2 na domu 1214 do fondu oprav
 9. Diskuse
 10. Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení
 11. Závěr

V Hranicích dne 24. března 2019          Za výbor SVJ: předseda výboru Ing.Jozef Vašina

 

Odečty bytových vodoměrů

11. prosince 2018

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 16. a 17.12.2018 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.
Za SVJ p.Vašina 

jpg.jpg

 

Odečítání spotřeby tepla

6.prosince 2018

Vážená paní, vážený pane,                                             techem_1.jpg

Dne 17. 12. 2018 v době mezi 16,00 - 17,30 hod. Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky.

Prosíme Vás o zajištění volného přístupu ke všem měřičům umístěných ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se, prosím přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné.

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci. (tel.: 606 334 116)

 

Deratizace

5.prosince 2018

Deratizace sídliště Struhlovsko

Dne 5.prosince 2018 byla v domě č.p.1214 a na celém sídlišti Struhlovsko provedena odbornou firmou deratizace proti hlodavcům. Nástrahy jsou umístěny pouze ve sklepních prostorech pod zámkem a tím neohrožují domácí mazlíčky.

 

Místní poplatky - poplatky za psy

1.prosince 2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích
V této vyhlášce se snižovaly poplatky za psy. Snížily se poplatky za psy v domech se 4 a více byty a sídlech právnických osob z 1 500 na 1 000 korun za prvního psa a z 2 250 za druhého a každého dalšího psa na 1 500 korun. Důchodcům, kteří doloží, že používají invalidní, starobní vdovský či vdovecký důchod, a že tento důchod je jediný zdroj příjmů, zůstávají poplatky za prvního psa 100 korun a za další psy 150 korun. Držitelé psa , kteří dosáhnou 70 let, budou od poplatku osvobozeni.

 

Kontrola o odečtu plynoměru

15.listopadu 2018

Oznámení o odečtu plynoměru - GridServices (Člen innogy)

        Týká se všech odběratelů zemního plynu bez ohledu na dodavatele zemního plynu.

Dovolujeme si oznámit, že dne úterý, 20.11.2018 mezi 11:00 - 11:30 a 18:40 - 19:00 hodinou se k vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL,spol.s r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.

V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru ve Vašem místě spotřeby za účelem provedení a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu.

Zpřístupněním plynoměru a provedením fyzického odečtu předejdeme zbytečným reklamacím. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Odečty plynu: mob.: 606 376 016, tel.: 581 202 553, Dvořák

 

Kontrola odběrného plynového zařízeni

5.října 2018

DŮLEŽITÉ

              V pondělí 15.10.2018 v rozpětí od 14,30 do 16,30 hod. bude v našem vchodu provedena pravidelná kontrola odběrného plynového zařízení dle § 3, Vyhl. ČŮBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky,(uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do bytu a k plynovodu ve společných prostorách, (HUP, suterén, ....)

Pozn.: Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na telefon 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu.  Děkujeme.

Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65

Za správu: EKOLTES Hranice a.s.,  Zborovská 606, Hranice

 

Odečty bytových vodoměrů

8. června 2018

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 15. a 16. 06.2018 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny. Děkuji.
Za SVJ p.Vašina

vodomer-sv.jpg

 

XIII.shromáždění vlastníků jednotek

24. března 2018

XIII. shromáždění vlastníků jednotek

Výbor "Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp.1214 v Hranicích" s v o l a l o  shromáždění vlastníků jednotek, které se konalo dne 20. dubna 2018 od 16,30 hodin v baru restaurace Kotelna na sídlošti Struhlovsko v Hranicích. 

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2017
 3. Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2017
 4. Předložení účetní závěrky za rok 2017 k projednání a schválení
 5. Zpráva o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2017
 6. Návrh rozpočtu společenství na rok 2018, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2018
 7. Volba nového člena výboru
 8. Diskuse
 9. Návrh usnesení, připomínky, schválení usnesení
 10. Závěr
 • Podklady k bodu 3, 4, a 6 programu a nové směrnici GPDR budou od 14.4. 2018 k nahlédnutí u předsedy výboru po předchozí domluvě.
 • Shromáždění vlastníků jednotek se účastní vlastníci jednotek s hlasovacím právem nebo jejich zplnomocnění  zástupci. (Plnou moc odevzdejte prosím u prezentace)
 • ÚČAST NUTNÁ !!!
 • Nájemníci jsou na shromáždění zváni jako hosté v zájmu jejich seznámení se s chodem společenství a problematikou užívání společných prostorů domu.
V Hranicích dne 22. března 2018          Za výbor SVJ: předseda výboru Ing.Jozef Vašina

 

Ochrana osobních údajů

23. března 2018

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů v evropském prostoru (General Data Protection Regulation = GDPR), které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, je potřeba souhlas všech majitelů a nájemců (fyzické osoby) bytového domu č. 1214 k zveřejňování osobních údajů, tedy i fotografií na webu www.struhlovsko.net.

Tato skutečnost a Váš souhlas bude řešen na XIII.shromáždění vlastníků jednotek.

 

Regenerace sídliště Struhlovsko

28. února 2018

Obyvatelé hranického sídliště Struhlovsko by se v letošním roce měli dočkat další části postupné revitalizace tohoto sídliště. Rozhodlo o tom hranické zastupitelstvo na prvním letošním jednání. Město bude v regeneraci pokračovat i přesto, že k ní tentokrát nezíská dotaci. V předcházejících letech byl termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj vždy v lednu příslušného roku. Oznámení o přidělení či nepřidělení dotace na regeneraci sídlišť pak město obdrželo nejpozději v červenci daného roku.  Tento rok však ministerstvo oznámilo, že v červenci dotační titul pro regeneraci panelových sídlišť teprve vyhlásí. O přidělení dotací tak bude rozhodnuto až v prosinci 2018. To znamená, že s další částí regenerace sídliště Struhlovsko by město muselo počkat až do příštího roku.
„Město to mohlo odložit, a čekat na dotace. Nakonec jsme se však rozhodli využít pro nás příznivé finanční situace a rozběhnout to již nyní,“ uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček.
„Podle mého názoru je to dobře. Mezitím alespoň budeme mít čas dokončit projekt revitalizace některého z dalších sídlišť, například sídliště kpt. Jaroše, a na to již dotace využít,“ doplnil starosta.
Chodník, hřiště i zeleň
Letošní část rekonstrukce Struhlovsko bude zaměřena především na středovou část sídliště. „Druhá část první etapy by se měla týkat například chodníků. Jedná se mimo jiné o chodník, který vede mezi základní a mateřskou školou. Dále dojde k instalaci fitness prvků a rekonstrukci sportovního hřiště. Upraveno a mírně rozšířeno bude také stávajícího parkoviště,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Vedle výše zmíněného se regenerace dotkne také zeleně a mobiliáře.
Podle plánů by měla revitalizace začít o letních prázdninách. „Po odsouhlasení zastupitelstvem dojde k vypsání soutěže na zhotovitele. Předběžně předpokládáme v květnu konec soutěže, začátek prací v červenci a dokončení pak v listopadu letošního roku,“ informoval Petr Bakovský.
První část regenerace Struhlovsko proběhla v roce 2016. Tehdy byla vybudována nová parkoviště, kontejnerová stání i osvětlení. Opravy se dočkala také hlavní příjezdová cesta na sídliště.

 

Poplatky za psa

20. února 2018

Do konce března musí být uhrazen poplatek za psa
Máte-li doma psa, pak jistě víte, že do konce března za něj musíte zaplatit městu poplatek. Jeho výše je stejná jako v předešlém roce.
Poplatek za psa se týká každého, kdo je majitelem pejska staršího 3 měsíců a zároveň má trvalý pobyt na území Hranic. Jeho výše se od loňského roku nemění. Za prvního psa chovaného v bytovém domě zaplatíte 1 500 Kč, za každého dalšího pak 2 250 Kč. Obyvatelé rodinných domů zaplatí nižší poplatek - 200 Kč za prvního, 350 Kč za druhého a 500 Kč za každého dalšího.
Sníženou částku zaplatí občané pobírající důchod, a to 100 Kč za prvního pejska a 150 Kč za další. A osvobozeni od poplatku jsou majitelé psů adoptovaných z útulku, ovšem jen po dobu jednoho roku.
Osobám, které poplatek musí uhradit, město každoročně posílá složenky. Tu lze uhradit buď v pokladně MěÚ Hranice (bez dalšího poplatku), bankovním převodem nebo na poště. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz!
V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obracet na finanční odbor MěÚ Hranice, telefon 581 828 374.

pes.png

 

 

Odečty bytových vodoměrů

12. prosince 2017

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 16. a 17.12.2017 v době od 18,00 do 19,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.
Za SVJ p.Vašina 

jpg.jpg

 

Odečítání spotřeby tepla

29. listopad 2017

Vážená paní, vážený pane,                                             techem_1.jpg

Dne 08. 12. 2017 v době mezi 16,00 - 18,00 hod. Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky.

Prosíme Vás o zajištění volného přístupu ke všem měřičům umístěných ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se, prosím přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné.

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci. (tel.: 606 334 116)

 

Oznámení o odečtu plynoměrů

15. listopad 2017

Týká se všech odběratelů zemního plynu bez ohledu na dodavatele zemního plynu.
Dovolujeme si oznámit, že v úterý 21.11.2017 mezi 09,00 - 09,30 a 17,30 - 17,50 hod.se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, s.r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.
V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru na Vašem místě spotřeby za účelem provedení odečtu a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu.
Zpřístupněním plynoměru a provedení fyzického odečtu předejteme zbytečným reklamacím. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Na rozsvěcení stromu zazpívá Leona Machálková s Cantabile

13. listopad 2017

Naše město se v prosinci opět promění v město vánoční. Vedle trhů bude v období od 1. do 16. prosince na hranickém náměstí každý den připraven také kulturní program. Všechno započne pompézní rozsvěcení vánočního stromu, které svým vystoupením zahájí Leona Machálková se sborem Cantabile.
Vánoční jarmark v Hranicích začne v pátek 1. prosince rozsvěcením vánočního stromu, ke kterému dojde v 17 hodin.
„Opět jsme připravili bohatý program, jenž otevře svým vystoupením zpěvačka Leona Machálková s hranickým sborem Cantabile. O samotné rozsvěcení se postarají andělé společně s panem starostou,“ řekla ředitelka Městských kulturních zařízení (MKZ) Naďa Jandová.
Po slavnostním aktu a proslovu starosty Jiřího Kudláčka přijdou na řadu koncerty Leony Machálkové a kapely Neřež.
Rozsvěcení vánočního stromu představuje první z větších vánočních akcí, které se v průběhu tří prosincových víkendů, vždy v pátek a v sobotu, na náměstí uskuteční.
Taneční i Pohádkové Vánoce
„Každá z programových akcí ponese svůj specifický název a bude probíhat v nějakém lidovém či jiném speciálním duchu. Například 2. prosince máme Taneční Vánoce. Na 8. prosince zase chystáme pro děti Pohádkové Vánoce, jejichž součástí bude divadelní představení, “ láká Naďa Jandová.
V menším měřítku to však bude na náměstí žít každý den.
„Program potrvá šestnáct dní a na každý z nich připravujeme od sedmnácti hodin nějaký kulturní program,“ uvedla ředitelka MKZ.
Punč a další dobroty
Po celou dobu se pak mohou lidé těšit na vánoční trhy.
„Budou vonět punče, k zakoupení budou různé vánoční dobroty, ozdoby na stromeček a spousta dalších věcí. Od 6. až do 23. prosince si poté budou moci zájemci na náměstí koupit také vánoční stromeček,“ prozradila dále ředitelka MKZ.
A vánoční stromečky zkrášlí také horní a dolní podloubí, v tomto případě se však bude jednat o již tradiční dřevěné ozdobné makety.
„Školy, školky a různé organizace vyzdobují do nového hávu staré stromky. Ale přibude také deset úplně nových, protože se nám přihlásili další zájemci. Podloubí se znovu promění v pomyslnou výstavní síň, tak doufáme, že už jenom to, že se jí lidé vždycky projdou, v nich navodí tu správnou vánoční atmosféru,“ uzavřela Naďa Jandová.

 

Územní odpovědnost

15. října 2017

Každá lokalita má svého strážníka
             Při řešení dlouhodobých záležitostí (např. odstavené vraky, zábory veřejného prostranství, poškozená a nefunkční veřejně prospěšná zařízení apod.) se obracejte na strážníka (velitele směny) odpovídajícího za stav veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách. Telefonní číslo uvedené u jednotlivých kontaktů je telefonním číslem na služebnu městské policie, kde Vám bude případně sděleno, kdy má daný strážník nejbližší směnu, pokud situace nebude potřebovat okamžitý zákrok. Případně můžete svoji žádost nebo dotaz zaslat uvedenému strážníkovi na email.
 Lokalita č. 1
 velitel směny strážník Michal Bělocký 

Ulice: Alešova, Bezručova, Erbenova, Galašova, Hálkova, Hviezdoslavova, Karolíny Světlé, Kramolišova, Máchova, Na Hrázi, Náměstí 8. května, Nerudova, Olomoucká, Polní, Potštátská, Šromotovo náměstí, Struhlovsko, Studentská, Tovačovského, Tř. 1. máje (levá strana, Vrchlického, Wolkerova. Místní části: Lhotka, Valšovice, Velká 
  Telefon: 581 828 106, 581 828 101
  email:  michal.belocky@mesto-hranice.cz

 

Kontrola odběrového plynového zařízení

září 2017

V úterý dne 12.09.2017 v rozpětí od 14:30 do 16:30 hodin od dolního podlaží bude v našem vchodu provedena pravidelná kontrola odběrového plynového zařízení dle § 3,Vyhl.ČUBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky (uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup ke spotřebičům v bytech a k plynovodu ve společných prostorách (HUP, sklepy, sušárny, apod.)
Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na tel. 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu. Děkujeme.
Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65
Za správu: EKOLTES Hranice a.s. Zborovská 606, Hranice

 

Odečty bytových vodoměrů

červen 2017

Oznamujeme všem uživatelům bytů Struhlovsko 1214, že ve dnech 16.6., 17.6. a 18.6. 2017 v době od 19,30 do 20,00 hod. budou prováděny odečty bytových vodoměrů.
Žádáme o zpřístupnění bytů. Pokud nebude někdo v uvedenou dobu přítomen, vhoďte stav vodoměrů do schránky Vašinovi. Děkuji.

 

Montáž žaluzií a sítí proti hmyzu

březen 2017

V naší lokalitě (Struhlovsko) právě probíhá akce na montáž žaluzií, sítí proti hmyzu, markýz, rolet a doplňků. Kdo má zájem o tyto služby, může vyučít akční nabídku a uplatnit velkou skupinovou slevu.
Volejte 605 107 027  Montáž provádí firma: Žaluzie pro Vás, s.r.o.   www.zaluzka.cz

 

 

Pojďme se společně věnovat recyklaci a třídění odpadu.

kontejnery_10801.jpg

 

Poplatky za psy zaplaťte do konce března

březen 2017

Hranice – Psi jsou oblíbení domácí mazlíčci, ne každý si však při jejich koupi uvědomuje, že za ně bude muset platit každoroční poplatky. Majitelé psů, kteří poplatek doposud nezaplatili, mají čas do konce března.
Majitelé psů z Hranic a okolí musí přihlásit své mazlíčky starší tří měsíců. Někteří občané ale poplatky neplatí a při pravidelných kontrolách dostanou pokutu od městské policie.
„Samozřejmě nám nějací psi unikají, ale městská policie dělá pravidelné kontroly, takže když někoho se psem zastaví a zjistí, že pes není přihlášený, dostanou pokutu. Lidé pak mají týden na to, aby psa očipovali a přišli přihlásit,“ uvedla Jana Nehybová z městského úřadu v Hranicích.
Čip je pro všechny psy povinný kvůli bezpečnosti a také kvůli tomu, aby mohl být pes navrácen majiteli, kdyby se zatoulal. Očipování se provádí u veterináře a stojí kolem pětiset korun.
Pravidelné roční poplatky za psa se pak platí odlišně. Občané v domech s více než čtyřmi byty nebo v sídlech právnických osob zaplatí za jednoho psa 1 500 korun, v domech v Hranicích a Drahotuších dvě sta korun, v ostatních domech v okolí 120 korun a lidé pobírající invalidní, starobní nebo vdovský důchod zaplatí sto korun za psa. 

 

Oranžové kontejnery se ruší, kartony patří do plastů

únor 2017

Hranice - Pokud jste šli vyhodit odpad do kontejnerů na sběrných místech, mohlo vás překvapit absence oranžových kontejnerů na nápojové kartony. Společnost Ekoltes se rozhodla následovat větší města a sloučit kartony s plasty.
Dlouhou dobu bylo zvykem dávat nápojové kartony, tzv. Tetrapacky, do oranžových kontejnerů. Ty ale zmizely a nově se budou krabice od mléka, džusu nebo levnějšího vína vhazovat do žlutých kontejnerů učeným na plasty

 

Regionální televize

leden 2017

Přidána nová stránka pro sledování regionální televize. V případě zájmu je možnost její rozšíření o minulé ročníky.

 

2016

Oznámení                                                      enbra.jpg

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 17. a 18.12.2016 v době od 19,00 do 19,30 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.

Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění k měřidlům vody. V případě nepřítomnosti v uvedené době, prosím vhoďte lístek se stavem vodoměrů do schránky p.Vašiny.

Za SVJ p.Vašina 

 

Vyšší pokuta hrozí za nezaplacení poplatku za odpad.
Upozorňujeme občany, kteří ještě nestihli nebo zapomněli zaplatit poplatek za komunální odpad, aby tak rychle učinili. V lednu bude totiž město rozesílat platební výměry těm, kteří dosud nezaplatili. Nebude-li poplatek do jejich vydání zaplacený, zvýší se na dvojnásobek. Poté budou nedoplatky předány k vymáhání. Na konci října letošního roku

poplatky-odpad.jpg

 dlužilo celkem 1907 dlužníků 4,5 milionu korun. Povinnost platit poplatek má každý občan s trvalým pobytem na území města Hranic. Poplatek je ve výši 600 korun. Tento nedoplatek můžete zaplatit buď na pokladně Městského úřadu v Hranicích, a to denně podle úředních hodin nebo poštovní poukázkou či bankovním převodem. Důležité je znát přidělený variabilní symbol. Může se stát, že někteří občané již nebydlí v místě, které mají uvedené jako trvalé bydliště. Ti by se měli dostavit nahlásit doručovací adresu. Pokud byste narazili na nějaké nejasnosti nebo nepřesnosti, můžete se obrátit na finanční odbor městského úřadu, kancelář 453, paní Nehybová, tel. 581 828 374

 

Odečítání spotřeby tepla         techem_1.jpg       techem.jpg

Vážená paní, vážený pane, dne 08.12.2016 v době mezi 15,00 - 17,30 hodin Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky.

Prosíme Vás o zajištění volného přístupu ke všem měřičům umístěných ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se, prosím přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné.

Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci. (tel.: 606 334 116)

 

Problém s klíčemi !                                klice.gif

Pokud si někdo v poslední době nechal dělat klíče od vstupních dveří podle klíče a ne podle karty, tak si laskavě vyzvědněte kartu od klíče u předsedy /p.Vašina/ a on Vám zapůjčí kartu, podle které si necháte udělat kopii klíče.

Kopie klíče, která není udělána podle karty, způsobuje problém při otvírání ostatním obyvatelům domu.                  Děkuji p.Vašina

 

Oznámení o odečtu plynoměru                                    600507-a-instalace.jpeg

Dovolujeme si oznámit, že dne 22. 11 .2016 (úterý) mezi 8,30 - 9,00 a 18,20 - 18,45 hod. se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, spol.s r.o., za účelem zjištění stavu plynoměru.

V souladu s § 62 a 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru na Vašem místě spotřeby za účelem provedení odečtu a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu. Zpřístupněním plynoměru a provedením fyzického odečtu předejdeme zbytečným reklamám. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

RWE - Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno / www.rwe.cz

 

Cesta na Struhlovsko bude uzavřena                                 zakaz-vjezdu-vsech-motorovych-vozidel-s-vyjimkou-motocyklu-bez-postranniho-voziku.png

Vzhledem k rekonstrukci příjezdové cesty na sídliště Struhlovsko dojde od 10. října do 23. října 2016 k její úplné uzavírce. Komunikace bude uzavřena od křižovatky u sídliště kpt. Jaroše po zastávku Struhlovsko – točna. Po tuto nezbytně nutnou dobu nebude moci místní doprava využívat zastávky Struhlovsko - škola a Struhlovsko – točna. Příjezd na sídliště bude nouzově možný ze silnice I/47 ve směru od rondelu v U Smrku v Drahotuších.

Důležité - revize plynu                                                   logo_01.png

V pondělí dne 17.10.2016 od 14,30 do 17,30 hodin bude ve vašem vchodu provedena periodická revize plynoinstalací, dle §7 Vyhl.ČÚBP 85/1978 Sb.. Źádáme proto vlastníky (uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do instalační šachty, spotřebičům v bytech a k plynovodům ve společných prostorách, (HUP, sklepy)

Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte na tel. 777 202 111 s případným návrhem náhradního termínu.. Děkujeme.

Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec.

 

První etapa regenerace Struhlovska startuje
Hranice – Regenerace sídliště Struhlovsko, potažmo první část 1. etapy rozsáhlého projektu, bude zahájena 20. července a potrvá do konce listopadu.
Sídliště Struhlovsko je po Hromůvce, Nové ulici či sídlišti Galašova a Na Hrázi dalším, které postupně projde rekonstrukcí.
„Tato regenerace bude, stejně jako u předchozích sídlišť, rozdělena na jednotlivé etapy a bude trvat několik let, než se podaří spravit celé sídliště. Jen tato první část přijde přibližně na deset milionů korun," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.
V první části I. etapy dojde k rekonstrukci automobilových a pěších komunikací, včetně hlavní příjezdové cesty od města k restauraci Kotelna.
„Dále k vybudování nových parkovišť i nových kontejnerových stání, instalaci cvičebních prvků, osazení nového osvětlení a venkovního mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše. Také dojde k úpravě zeleně a budou vysazeny nové keře," prozradil mluvčí města.
„Jako každá rekonstrukce bude i tato v průběhu prací znamenat komplikaci pro obyvatele sídliště, zejména co se týká dopravy a parkování. Proto žádáme občany o vyšší toleranci a děkujeme za pochopení,"

Upozornění                                          otis.jpg

V době od 7. července do 5. srpna 2016 nepojede z důvodu rekonstrukce výtah. Žádáme obyvatele domu o strpení, zejména při montážních prací při zvýšené hlučnosti.

 

 

ležité upozornění                            kolo.jpg

Z důvodu navážení materiálu k realizaci výstavby nového výtahu, musí být do dne 24.06.2016 prázdná kolárna, která bude firmou po dobu zhotovení díla využívána jako sklad materiálu. Žádáme všechny obyvatele domu, kteří mají v kolárně kolo, aby ho do dne 24. června 2016 odvezli (přemístili). 

 

 

voda.jpg

Odečty bytových vodoměrů

Oznamujeme všem uživatelům bytů Struhlovsko 1214, že dne 19.6.2016 v době od 19,00 do 20,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů.

Žádáme o zpřístupnění bytů. Pokud někdo nebude v uvedené době přítomen, vhoďtě prosím lístek se stavem vodoměru studené a teplé vody do schránky Vašinovi. Děkuji.

 

Jarní farmářské trhy jsou za dveřmi

První letošní Farmářský trh regionu Hranicko, na kterém budou opět prodávat své výrobky zástupci zdejších i okolních farem, přivítá Masarykovo náměstí v Hranicích v pátek 15. dubna od 9 do 18 hodin. Na trhu bude možno vybírat z bohatého sortimentu sýrů, mléčných výrobků, masa, uzenin, ryb, cukrovinek, koláčů, frgálů, trdelníků, koření, čajů, vín, medoviny, bylinek, sirupů, konopných produktů, zdravé výživy a jiných potravinových lahůdek. Nebudou chybět ani regionální potraviny držitelů značky kvality „MORAVSKÁ BRÁNA – regionální produkt® “ . Nabídku doplní dřevěné výrobky pro domácnost, pomůcky do kuchyně, proutěné koše, dřevěné hračky ručně vyrobená mýdla, hojivé masti, keramické výrobky a dekorace, svíce, papuče, či bytová kosmetika. Program zpestří odpolední vystoupení populární hranické kapely VOCODE .

 

Shromáždění SVJ
Výbor „Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp. 1214 v Hranicích“
provedl shromáždění vlastníků jednotek,
které se konato v pátek dne 15. dubna 2016 od 16.30 hodin
v baru restaurace KOTELNA na sídlišti Struhlovsko v Hranicích

 

Hranice zvýšily poplatky za psy, radnice chce omezit jejich počet v panelácích. / 27.února 2016

Nejpopulárnější domácí mazlíčci se v Hranicích od roku 2016 svým majitelům prodraží. Městská vyhláška totiž zvyšuje poplatky za psy, jež majitelé chovají v domech se čtyřmi a více byty, nebo v sídlech právnických osob.

Řečí čísel se poplatek v těchto případech zvedne z tisíce na patnáct set korun. Pokud majitel chová psů více, musí za každého dalšího psa zaplatit dva tisíce dvě stě korun.

Účelem je, aby v panelových domech nebylo těch psů moc. Především, aby se jejich počet nezvyšoval, protože sousedi, kteří samy psy nemají, tím zkrátka mohou být obtěžováni," nastínil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

To zvýšení se týká pouze psů v panelácích. U rodinných domů, u invalidů, či jiných zůstává vše při starém," uvedl dále Petr Bakovský.

Poplatek mají majitelé uhradit do 31. března.

Peníze, které se vyberou navíc, by měly de facto jít znovu na psy. Počínaje výdaji na odklízení exkrementů až po odchyt zatoulaných psů," doplnil mluvčí.

Nevím, proč by od nás zodpovědných majitelů mělo město vybírat o tolik více.  toho, aby musel náklady na odchyt psa, jeho převezení a tak podobně, následně uhradit majitel, kterému se to přihodilo, tak musíme platit my. Nepřijde mi to správné," nezastíral rozhořčení jeden z majitelů čtyřnohého přítele Ladislav Novák.

Většina lidí, se kterými jsem tento problém řešil, o tom navyšování ani nevěděla. Když jsem jim to řekl, tak byli zděšení. Pokud se mi to podaří, rád bych inicioval sepsání petice proti tomuto rozhodnutí," pokračoval Ladislav Novák.

V jiných městech ty částky nejsou tak vysoké. A v Hranicích mám platit patnáct set? Nezlobte se na mě, ale to je opravdu hodně. Pes je nejlepší přítel člověka, a aby zrovna na tomhle chtělo město vydělávat, to mi nepřipadá správné," zakončil rozzlobený majitel.

 

 

Životní podmínky 2016

- výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních -podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016). které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situací v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Mgr. Kamila Vepřková - ředitelka krajské správy ČSÚ v Olomouci

více na adrese:     http://www.mesto-hranice.cz

 

 

pejsek.jpg

Pejskaři pozor, poplatky za některé psy se od ledna zvyšují

Hranice – Někteří pejskaři si od nového roku 2016 za své čtyřnohé mazlíčky připlatí. Prosincové zastupitelstvo totiž odsouhlasilo zvýšení poplatků za psy, kteří jsou chováni v domech se čtyřmi a více byty nebo sídlech právnických osob v Hranicích. „Zde se poplatek zvyšuje z tisícikoruny na patnáct set u prvního psa a z patnácti set na 2 250 korun za každého dalšího," vyjmenoval částky mluvčí města Petr Bakovský. Změny se však vyhnou seniorům a invalidům.
Sazby za ostatní psy se nemění. Poplatky v menších a ostatních domech ve městě i místních částech tím pádem zůstávají stejné.

V Hranicích a Drahotuších je to dvě sta za prvního, tři sta padesát za druhého a pět set korun za každého dalšího psa. V ostatních částech je sazba 120 korun za prvého a 220 korun za každého dalšího psa," vysvětlil Bakovský.

Změny se nedotknout ani příjemců invalidního, starobního nebo vdovského a vdoveckého důchodu. „Zvýšení cen se tak týká asi tří set poplatníků," doplnil mluvčí města.

Celkem město od majitelů psů ročně vybere okolo 450 tisíce korun. Tyto finance se využívají například na umístění toulavých nebo zaběhnutých psů do útulku. Jen tato položka stojí městskou kasu sto tisíc korun každý rok. Dále je třeba zaplatit koše a sáčky na psí exkrementy, jejich úklid nebo ošetření zvířat.

Abychom minimalizovali počet psů umístěných do útulku a odchycené domácí miláčky snáze vraceli jejich majitelům, je od roku 2009 v platnosti městská vyhláška, která nařizuje čipování psů," uzavřel věc Petr Bakovský.

Městská policie čipy namátkově kontroluje. V případě, že zvířeti značení chybí, může jeho majitel dostat pokutu až pět tisíc korun.

 2015

Odečty bytových vodoměrů

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 19. a 20.12. 2015 v době od 18,00 do 19,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů. Žádáme o zpřístupnění bytů.

Upozornění uživatelům bytů ve správě EKOLTES Hranice a.s.: Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372 ze dne 12.10.2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (§ 5), je stanovena povinnost konečného spotřebitele umožnit instalaci a odečty vodoměrů. Pokud takto není učiněno, činí spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů, připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Pokud neumožníte odečty vodoměrů ve svém bytě, bude při rozúčtování nákladů na teplou vodu za rok 2014 i dále postupováno v souladu s uvedenými předpisy.

Pokud nebudete v době odečtů přítomni, vhoďte informace o spotřebě teplé a studené vody do schránky panu Vašinovi.

Děkuji. Za SVJ Ing.Jozef Vašina

 

Oznámení o odečtu plynoměrů

Dovolujme si oznámit, že ve čtvrtek 19.11.2015 od 09,30 do 10,00 a 17,40 do 18,00 hodin se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, spol.s r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.

V souladu s § 62 a § 71 zákona č. 458/2000 Sb. a Řádem provozovatele distribuční soustavy Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru ve Vašem místě spotřeby za účelem provedení odečtu a identifikace plynoměru pomocí čárového kódu. Zpřístupněním plynoměru a provedením fyzického odečtu předejdeme zbytečným reklamacím.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

 

Důležité

V úterý 22.09.2015 v rozpětí od 15,30 do 17,30 hodin bude v našem domě provedena pravidelná kontrola odběrného plynového zařízení dle § 3, Vyhlášky ČÚBP č.85/1978 Sb. Žádáme proto vlastníky (uživatele) bytů, aby umožnili volný přístup do bytu a k plynovodu ve společných prostorách.

Vilém Šimeček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65,

mob. 777 202 111

Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na uvedené číslo s případným návrhem náhradního termínu.,

 

Nové vedení města upravilo programové prohlášení

Programu rozvoje města Hranic na období 2012 – 2020 

Spolupracující strany a hnutí ve vedení města uzavřely dohodu se snahou změnit vztahy a metody v procesu řízení města.  Učinit je transparentní, srozumitelné občanům, s cílem odstranit vazby a vztahy vzájemné výhodnosti.    

Chceme vytvořit zcela nový způsob rozhodování -  přístupný občanům, který umožňuje zapojit se do práce všem zastupitelům, a to bez ohledu na stranický dres. Plně respektujeme rovnoprávný dialog jako prostředek komunikace s každým, kdo má poctivý zájem na rozvoji města ve prospěch všech našich občanů.   

Chceme z Hranic učinit přívětivé město, vstřícné k občanům i podnikatelům, umožňující dynamický rozvoj infrastruktury a vytváření pracovních příležitostí, město, ve kterém bude radost žít.  

Opíráme se přitom o základní programové dokumenty města Hranic. Vycházíme z Programu rozvoje města Hranic na období 2012 – 2020 a naše programové prohlášení obsahuje podstatné myšlenky z volebních programů spolupracujících volebních stran a hnutí. 

Plnění Programového prohlášení bude pravidelně sledováno a vyhodnocováno Radou města Hranic prostřednictvím akčních plánů.

Úvodní ustanovení

Občanům města budou vždy poskytovány objektivní a přesné informace.

Budeme organizovat pravidelná setkání občanů s představiteli města ke všem důležitým tématům, týkajících se života ve městě.

V zastupitelstvu budeme důsledně obhajovat zájmy občanů a naplňovat Etický kodex zastupitele.

Prosadíme zásadní organizační a personální změny ve vedení akciové společnosti Ekoltes Hranice s cílem zlepšit fungování této organizace.  Řídící a kontrolní posty obsadíme odborníky.                                           

Budeme i nadále usilovat o vyrovnaný rozpočet města.

Chceme investovat především do takových projektů, které přinesou městu návratnost a jeho občanům prospěch.

Při financování do investičních a rozvojových aktivit chceme mnohem více využívat dotačních programů Evropské unie, Vlády České republiky a spolupráce s Olomouckým krajem. 

K tomu vytvoříme zásobník investičních projektů pro realizaci podle priorit tak, aby bylo možné, při vyhlášení pro nás zajímavých dotačních titulů, neodkladně připravit projekty k realizaci.

Podporujeme otevřené a transparentní vyhlašování veřejných soutěží k zajištění městských zakázek a veřejnou kontrolu jejich realizace.

Zadáme takovou úpravu programového vybavení městského úřadu, která umožní automaticky zveřejňovat veškeré uzavírané smlouvy, bez zvýšených nároků na administrativu.                       

 1. Zaměstnanost a spolupráce se soukromým sektorem

Prohloubíme oboustranně výhodnou spolupráci města se zaměstnavateli a živnostníky.

Právě pro realizaci takovýchto projektů budeme koordinovat využití územního plánu pro uskutečnění rozvojových programů a podnikatelských činností s aktivní účastí města.

Pomůžeme drobným živnostníkům při vyhledávání a získávání dotačních titulů.

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR ovlivníme politiku zaměstnanosti a nezaměstnaným spoluobčanům umožníme zapojit se formou veřejně prospěšných prací a rozvojových programů iniciovaných městem.  Vytvoříme prostor pro podnikání. Chceme formovat příznivé podnikatelské prostředí pro firmy sídlící na území města Hranic, se snahou zvýšit různorodé pracovní příležitosti. Budeme se zabývat rozšířením průmyslových zón s dobrou dopravní obslužností. Podpoříme zřízení podnikatelského inkubátoru.  Podpoříme zachování hranické posádky jako významného zaměstnavatele a odběratele služeb.                                                                                                         2. Doprava

 Pro zvýšení bezpečnosti chodců realizujeme další bezpečnostní opatření na komunikacích, které procházejí městem. Budeme dbát na to, aby konkrétní řešení nových bezpečnostních opatření bylo vždy zvoleno po zhodnocení všech jeho dopadů na bezpečnost provozu i na životní prostředí.  Zajistíme rekonstrukci autobusového nádraží s využitím části plochy pro parkování vozidel řidičů, kombinujících automobilovou a železniční dopravu.

Budeme vyvíjet neustálý tlak na orgány státu ve věci urychlení výstavby Palačovské spojky.

Realizací sítě městských cyklostezek a cyklotras, propojujících město s významnými zaměstnavateli a s místními částmi (zejména Bělotínská ul., Drahotuše - Slavíč), přispějeme k rozvoji této ekologicky šetrné dopravy.

Uskutečníme opatření, která povedou ke zlepšení systému dopravy a parkování v historickém jádru.                                     

V Drahotuších budeme realizovat, společně s Olomouckým krajem, rekonstrukci ulic Hranická - Lipnická, vybudujeme parkoviště a chodníky.

Po vypršení platnosti smlouvy pro zajišťování městského parkovacího systému ukončíme spolupráci s externím dodavatelem a jeho další provoz zajistíme prostřednictvím společnosti Ekoltes.

 1. Bezpečnost, veřejný pořádek

Kriminalitě chceme především předcházet. Účinně podpoříme programy prevence kriminality, především na školách, ale i mezi seniory.

Budeme se snažit koordinovat činnosti všech složek, které můžou přispět k větší bezpečnosti, a budeme věci účinně řešit.

Vyvineme tlak na ministerstvo vnitra ve snaze předejít dalšímu poklesu počtu policistů a následně dosáhnout zvýšení jejich počtu. V případě potřeby schválíme rozšíření početního stavu strážníků městské policie a kamerového systému.

Na rizikových dopravních místech nasadíme digitální systém pro dodržování bezpečné rychlosti vozidel.

 1. Životní prostředí

Průběžně budeme sledovat měření hodnot polétavého prachu a podpoříme opatření, která povedou k jeho omezení, což je především intenzivní očista komunikací a výsadba zeleně. Zaměříme se na hlavní zdroje znečištění.

Podpoříme opatření k eliminaci negativních dopadů činnosti kamenolomu v Hrabůvce na místní část Velká a Lhotka.

Vyvineme tlak na realizaci protipovodňových opatření, zejména na výstavbu lokálních suchých nádrží, tzv. poldrů, dále na zvětšení kapacity hranického jezu a na vybudování ochranných hrází na řece Bečvě.

Budeme hledat další možnosti efektivnějšího zpracování komunálního odpadu mimo stávajícího ukládání na skládku.

Zasadíme se o vytvoření motivačního programu, zaměřeného na třídění odpadu občany města, s cílem snížit náklady odpadového hospodářství.

 1. Školství

Předložíme zastupitelstvu Koncepci efektivního využívání kapacit předškolních zařízení, která umožní ve střednědobém výhledu předvídat poptávku po umístění dětí do mateřských škol. Podpoříme kvalitní předškolní vzdělávání.

Budeme pokračovat v realizaci projektů, vedoucích ke zkvalitnění školského prostředí, jako jsou dokončení rekonstrukce ZŠ a MŠ Struhlovsko. Budeme se zabývat novým využitím objektů kotelen na ZŠ 1. máje, a ZŠ a MŠ Šromotovo.

Zintenzivníme spolupráci se středními školami působícími na území města, ve spolupráci s podnikatelskými subjekty podpoříme rozvoj učňovského školství.

V případě získání dotace budeme realizovat projekt tělocvičny u ZŠ a MŠ Drahotuše.

 1. Bydlení, urbanizace a infrastruktura

územnímu plánu přistoupíme koncepčně tak, aby byl zajištěn možný rozvoj rodinné i bytové výstavby a aby byl vytvořen prostor pro podporu podnikání.

Budeme pokračovat v další regeneraci hranických sídlišť. V tomto volebním období se bude jednat zejména o sídliště Nová, sídliště  Struhlovsko a o Cementářské sídliště.

Podpoříme rekonstrukci stávajícího městského malometrážního bytového fondu, především za účelem sociálního bydlení.

Uskutečníme celkovou úpravu hřbitova v Hranicích.

Připravíme projekt rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod ve Valšovicích, který při zajištění dotace budeme realizovat.

Budeme podporovat a připravovat projekty, podporující rozvoj výstavby rodinných domů.

V oblasti parkové zeleně se chceme zaměřit na dva stávající opomíjené areály – areál Arboreta Střední lesnické školy a sousední areál letního kina. Chceme zde prověřit možnosti jak tyto areály lépe zapojit do struktury a života města.

V Hranicích, Drahotuších a dalších místních částech budeme pokračovat v revitalizaci zeleně a realizaci parkových úprav.

V prostoru řeky Bečvy prověříme možnosti úpravy stávajícího nábřeží, jeho intenzivnější zapojení do pěšího a cyklistického provozu.

 1. Sociální péče, zdravotnictví, spolupráce se seniory

V rámci strategických dokumentů města bude řešena problematika demografického vývoje regionu se zvýšenou pozorností na problematiku péče o seniory.

Připravíme podmínky pro rozšíření Domu s pečovatelskou službou.

V oblasti zdravotnictví považujeme za prioritu podporu hranické nemocnice s cílem zachování a zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

Budeme aktivně podporovat činnost neziskových organizací v sociální oblasti, které působí na území města. Rovněž budeme přispívat na výstavbu a provoz azylových pobytových zařízení i denních stacionářů, provozovaných těmito organizacemi.

Připravíme a budeme realizovat projekt „Prostupného bydlení“, kterým chceme vytvořit tři kategorie sociálního bydlení, které budou podporovat princip přidělování těchto bytů podle jasných pravidel.  Do tohoto konceptu budou po rekonstrukci začleněny například ubytovny Jaslo, Vrchlického i lokalita Bělotínská 1297.

 1. Kultura a památková péče

Budeme tuto oblast rozvíjet v duchu Programu rozvoje kultury města Hranic na období 2014 – 2020.

Přednostně budeme podporovat tvořivost dětí a mládeže. Budeme dávat větší prostor pro prezentaci hranických tvůrců.

Poskytneme více peněz pro zájmovou kulturní činnost zajišťovanou spolky.

Prohloubíme spolupráci města se Základní uměleckou školou Hranice, včetně rekonstrukce její budovy na Školním náměstí. Naším cílem je, aby se tato škola svými mimoškolními aktivitami více otevřela veřejnosti. 

Oživíme historické jádro častějším konáním kulturních, společenských a sportovních akcí.

Nadále budeme poskytovat příspěvky města na opravy domů s památkovou hodnotou.

 1. Tělovýchova a sport

Zpracujeme Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu.

Podpoříme místní sportovní oddíly tak, aby tato podpora byla transparentní a kladla důraz na rozvoj morálně volních vlastností dětí a mládeže.

Dokončíme cyklostezky v Hranicích tak, aby část z nich umožňovala i in-line bruslení.

Podpoříme TJ Sokol Hranice při realizaci projektu rekonstrukce Sokolovny.

Budeme pokračovat v projektech rekonstrukce sídlištních hřišť a budování multifunkčních hřišť v místních částech (zejména v místních částech Velká, Uhřínov a Středolesí).

Zahájíme přípravu, v případě získání dotace, i realizaci zimního stadionu.

 1. Cestovní ruch

Našim cílem je zvýšení návštěvnosti našeho města, prodloužení pobytu turistů a vytvoření nových pracovních příležitosti.

Spoluprací s dalšími městy chceme přispět k rozvoji, propagaci a propojení Cyklostezky Bečva s Cyklostezkou Odra - Nisa.

Podpoříme budování pěších naučných stezek.

Budeme prohlubovat spolupráci s okolními regiony a lázněmi Teplice nad Bečvou, ale zaměříme se i na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu,  ve spolupráci s koordinátorem destinačního managementu regionu Hranicko  - s Hranickou rozvojovou agenturou.

Také se zaměříme na zachování a rozšíření farmářských trhů v Hranicích, na propagaci značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® a dalších místních produktů.

 

Oprava kočárkárny.

Žádáme sousedy o vyklizení kol stojících v kočárkárně našeho domu v úterý dne 23.06.2015 od 10,00 hodin z důvodu instalace nové tyče na zavěšení jízdních kol.

Děkuji. Bubeníček Radomil

Odečty bytových vodoměrů

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 20. a 21.06 .2015 v době od 10,00 do 12,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů. Žádáme o zpřístupnění bytů.

Upozornění uživatelům bytů ve správě EKOLTES Hranice a.s.: Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372 ze dne 12.10.2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (§ 5), je stanovena povinnost konečného spotřebitele umožnit instalaci a odečty vodoměrů. Pokud takto není učiněno, činí spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů, připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Pokud neumožníte odečty vodoměrů ve svém bytě, bude při rozúčtování nákladů na teplou vodu za rok 2014 i dále postupováno v souladu s uvedenými předpisy.

Pokud nebudete v době odečtů přítomni, vhoďte informace o spotřebě teplé a studené vody do schránky panu Vašinovi.

Děkuji. Za SVJ Ing.Jozef Vašina

Město bude vydávat nový měsíčník 10.6.2015

Nový měsíčník města Hranic se od července bude bezplatně objevovat ve vašich poštovních schránkách. Budou ho vydávat Městská kulturní zařízení Hranice p. o. ve spolupráci s městem Hranice. 

Budeme usilovat o to, abyste v něm vždy na začátku měsíce nacházeli mnoho zajímavých článků, nejen o akcích města, rozvojových plánech, chystaných projektech o jejich realizaci, ale i o mnoha dalších tématech. Bude zde prostor i pro rozhovory se zajímavými lidmi, informace o činnosti městských příspěvkových organizací, různých spolků a sdružení, sportovních oddílů i dalších subjektů i program sportovních, kulturních i společenských akcí. Chceme, aby Vám nový časopis poskytoval mnohem širší spektrum informací, než nám umožňovala pravidelná týdenní stránka Hranické radnice v rámci Hranického týdne. Formát měsíčníku nám umožňuje mnohem více prostoru věnovat jednotlivým tématům s tím, že vždy lze další fotografie, videa či doplňující informace vyhledat na webu města. Zde také naleznete aktuální zprávy, kterým se v měsíčníku z časových důvodů nebude možné věnovat. 

 

Nový starosta Hranic: Město musí mít vizi, ale je nutné začít od základů

Hranice – Sedmapadesátiletého Jiřího Kudláčka (ANO 2011) zvolilo zastupitelstvo města Hranice ve čtvrtek 14. května 2015 novým starostou. Po demisi Vladimíra Juračky (Hranice 2000) tak po dlouhé době nastoupí do čela města někdo, kdo se na politické scéně pohybuje teprve krátce.

kudlacek-ano-124788-starosta-00_denik-325.jpg

Jiří Kudláček

Neuvolněným místostarostou se stal Mgr. Ivo Lesák
Zdroj: http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/novy-starosta-hranic-mesto-musi-mit-vizi-ale-je-nutne-zacit-od-zakladu-20150515.html

 

juracka-20152_denik-605.jpg

Odstupující starosta Juračka:

Dál chci pracovat pro město Hranice

Po překvapujících událostech na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 2. dubna, kdy hnutí Otevřená radnice odstoupila od koalice a po vyhroceném jednání uvedl jak starosta Vladimír Juračka, tak místostarostka Radka Ondriášová, že na příštím zastupitelstvu  /14.05.2015/ podá demisi. Koalice padla, starosta rezignuje O svých pocitech a dalších plánech odstupující starosta pověděl Přerovskému a hranickému deníku.

Čekal jste takový zvrat na čtvrtečním zastupitelstvu? Jaké jsou příčiny této situace?

Tento vývoj jsem neočekával. A jaké byly příčiny, netuším. Čtvrt hodiny před začátkem zasedání zastupitelstva mně předali zástupci hnutí Otevřená radnice výpověď koaliční dohody. Jako důvod uvedli, a zde musím doslovně citovat, „zabránění v realizaci volebního programu". Tomu nerozumím, protože na základě koaliční dohody se strany koalice zavázaly naplňovat Programové prohlášení Rady města Hranic pro toto volební období, nikoliv programy jednotlivých stran. Připomínám, že této „výpovědi" mělo podle koaliční smlouvy předcházet smírčí řízení a k tomu nedošlo.

Ivo Lesák z Otevřené radnice tvrdí, že v koalici zastávali spíš formální funkci a k důležitým rozhodnutím mnohdy ani nebyli přizváni. Je to pravda?

Posuďte sami, nejvýznamnější rozhodnutí se tvoří v radě a v zastupitelstvu. Starosta koná tak, jak mu tyto orgány nařizují. Otevřená radnice má čtyři zástupce v zastupitelstvu, z toho dva jsou členy rady. Pokud byli v některých případech přehlasováni, znamená to jen to, že většina rady měla na věc jiný názor.

V čem cítíte největší problém?

V tom, že lidé z Otevřené radnice přišli do zastupitelstva z podnikatelského prostředí a nejsou schopni a ochotni pochopit, že politika spočívá v připravenosti jednat, domlouvat se a přistupovat na kompromisy.

Co bylo konkrétním důvodem vaší rezignace?

Z iniciativy Otevřené radnice vznikla za přispění komunistů nová koalice a naše volební strana Hranice 2000 není jejím členem.

Vidíte nějakou možnost další spolupráce? Či si za svým odchodem z funkce stojíte?

Za svým odchodem si za této situace stojím. Zda bude možná nějaká spolupráce, to ukáže čas.

Co za celou situací vidíte?

V záplavě toho mlžení a předkládání zástupných problémů ze strany aktérů tohoto dění mohu o příčinách jenom spekulovat.

Zvažujete odchod z politiky?

Nezvažuju, pokud mi to zdraví dovolí, budu se dál angažovat v práci pro město.
 

Pozor na poplatky za psy 20.03.2015

Finanční Hranice – Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je splatný k 31. březnu. I letos budeme provádět roznášení poštovních poukázek do schránek, kvůli technickým problémům se však jejich distribuce o něco opozdila. Pokud ale složenku nedostanete, nezbavuje vás to povinnosti poplatek uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice č. dveří 323 (2.patro) či převodem z účtu (důležité je znát variabilní symbol).

 

Stav ovzduší mohou občané zjistit na webu města
Stav ovzduší v Hranicích mohou občané zjistit na  internetových stránkách městawww.mesto-hranice.cz při kliknutí na ikonku pod levým menu „Stav ovzduší“ a odkaz na Informační systém lze nalézt také v sekci Životní prostření → Ovzduší, jeho ochrana → Čisté ovzduší pro Moravskou bránu. Veřejnost má na městském webu k dispozici informace o imisních koncentracích vybraných znečišťujících látek jak v tabelární formě, tak i ve formě grafů. Aplikace byla na web města umístěna v rámci projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ v roce 2012.

Stav ovzduší v dalších lokalitách lze zjistit například na webu Českého hydrometeorologického ústavu. (www.chmi.cz). v rubrice "Ovzduší". Z okolních měst je zde například PřerovOlomouc nebo Studénka.

2014

Odečty bytových vodoměrů

Oznamujeme všem uživatelům bytů, že dne 13. a 14.12.2014 v době od 18,00 do 19,00 hodin budou prováděny odečty bytových vodoměrů. Žádáme o zpřístupnění bytů.

Upozornění uživatelům bytů ve správě EKOLTES Hranice a.s.: Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372 ze dne 12.10.2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (§ 5), je stanovena povinnost konečného spotřebitele umožnit instalaci a odečty vodoměrů. Pokud takto není učiněno, činí spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů, připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Pokud neumožníte odečty vodoměrů ve svém bytě, bude při rozúčtování nákladů na teplou vodu za rok 2014 i dále postupováno v souladu s uvedenými předpisy.

Pokud nebudete v době odečtů přítomni, vhoďte informace o spotřebě teplé a studené vody do schránky panu Vašinovi.

Děkuji. Za SVJ Ing.Jozef Vašina

Odečítání spotřeby tepla

Dne 01.12.2014 v době od 17,00 do 18,00 hodin Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky. Prosíme Vás o zajištění přístupu ke všem měřičům umístěných ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se prosím přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné. Telefon TECHEM: 606 334 116 

 

Podomní prodejci zkoušejí nové triky

Městský úřad – Podomní prodejci se stále objevují v Hranicích. Přitom stále obměňují své triky. V poslední době se například snaží domluvit si nejprve telefonicky schůzku, nechají se pozvat dovnitř a poté zkoušejí přesvědčit dotyčného k nákupu toho, co nabízejí.

Podomní i pochůzkový obchod je přitom v územním obvodu města Hranice zakázán nařízením města  - Tržním řádem.  Jedná se tedy o přestupek, za který hrozí přímo na místě bloková pokuta do 1 000 korun a ve správním řízení až 30 tisíc korun.

Do podomního prodeje přitom spadají i nabídky „levnější“ elektřiny, plynu nebo jiné zdravotní pojišťovny. V případě, že vám někdo nabízí takové služby na ulici, nebo zazvoní přímo u vás doma, lze se obrátit na Městskou policii Hranice, telefon: 581 828 101 nebo i 156.

Právě zástupci různých firem, nabízejících elektřinu nebo plyn mnohdy používají nevybíravé nátlakové metody, vyžadují ukazování uzavřených smluv a demagogicky argumentují výhodností přechodu k novým společnostem. Zejména pro starší občany je obtížné se v časovém tlaku odpovědně rozhodnout, zda je nabídka opravdu tak výhodná, jak ji prodejce prezentuje.  Někdy prodejce také záměrně nejprve zamlčí účel své návštěvy.

Pamatujte na to, že nemáte povinnost vpouštět prodejce do svého bytu či domku a už vůbec jim nemusíte předkládat „ke kontrole“ vyúčtováni služeb. Na pozoru se mějte i před osobami, které se vydávají za zástupce vašeho stávajícího dodavatele či operátora. Ten ale s vámi zásadně komunikuje jinou formou než osobní návštěvou. Vždy trvejte na ověření totožnosti dané osoby, možné je se na jeho vztah ke společnosti dotázat i na informační telefonní lince pro zákazníky.

Pouliční prodejci jsou velmi dobře vyškoleni na „rychlý“ prodej, takže nestihnete ani napočítat do pěti a již na vás vybalí fantastickou nabídku. Mají velký dar řeči a přesvědčování.  Proto byste měli být obezřetní.  Budete-li na vážkách, zda podepsat či nikoliv, domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva či tři dny, abyste si mohli v klidu přečíst návrh smlouvy a ověřit si jeho informace. Pokud vám odmítne smlouvu k prostudování předat, víte, na čem jste a důrazně ho odmítněte. Dobře si pamatujte, že naprvní pohled výhodnější cena může byt spojena například s nevýhodnými smluvními podmínkami.

A znovu opakujeme, že podomní prodej není v Hranicích ani v jejich místních částech povolen a že se lze obrátit na městskou policii. Podle Tržního řádu je podomní nebo pochůzkový prodej zboží poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství

 

Důležité - odečty plynoměrů
Dovolujeme si oznámit, že dne 19.11.2014 /středa/ mezi 08,30 - 09,00 a 17,00 - 17,30 hodin se k Vám dostaví pracovník firmy GASCONTROL, spol. s r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.
Zpřístuněním plynoměru a fyzickým odečtem předejdeme případným reklamacím.
tel. 596 420 467, sídlo Nový Svět 59a/1407, Havířov-Suchá.
 
 
Aktivita se vyplatila. Opravy Struhlovska vychází z představ obyvatel.
27.10.2014
Hraničtí zastupitelé na svém říjnovém zasedání schválili regeneraci panelového sídliště Struhlovsko. Podle očekávání tak jednohlasně prošel projekt, na který už dlouho čekaly stovky obyvatel této části města.
Jejich touha po opravách veřejných prostorů se projevila i v připraveném dotazníku. Přestože písemnou anketu radnice vypsala i v případech dřívějších regenerací, obyvatelé Struhlovska byli v reakci nejaktivnější.
„Musím říct, že projednání s veřejností bylo tentokrát hodně přínosné. Obyvatelé této části města se hojně účastnili veřejných schůzek i jednání s jednotlivými zástupci společenství vlastníků jednotek. Návrh regenerace vycházel z jejich požadavků a potřeb," sdělila starostka Hranic Radka Ondriášová (ČSSD).
Nárůst parkovacích míst
Velkým tématem blížících se prací na Struhlovsku bude, podobně jako v případě dřívějších regenerací, nárůst parkovacích míst.
„Myslím si, že by se mohla více využít plocha směrem k čtyřproudé silnici. Mám pocit, že auta jsou v současnosti tlačena až příliš do sídliště. Prostor k silnici, tedy směrem k bývalému Philipsu, je zbytečně volný. Nebránil bych se vybudování parkovacích míst právě tam," řekl zastupitel Miroslav Raindl (KSČM).
„Třeba na Jaselské ulici dnes parkovací místa chybí. Hledejme proto další vhodné prostory, protože aut bude dále přibývat," doplnil.
Nové lavičky i dětské hřiště
Podle projektu se veřejnost na Struhlovsku dočká opravených silnic, chodníků a osvětlení, výsadby nové zeleně, laviček a odpadkových košů, dětského hřiště a právě i parkovacích prostorů. Revitalizace bude vzhledem k velikosti sídliště rozdělená do tří etap, s tou první by se mělo začít v roce 2016.
Sídliště Struhlovsko patří mezi nejstarší panelové části v Hranicích. Po sídlištích Galašova, Hromůvka a Nová bude posledním panelovým sídlištěm ve městě, kterého se revitalizace v podobném rozsahu dotkne.
Takzvané Cementářské sídliště s činžovními domy do projektu regenerací panelových sídlišť, na která se vážou dotační příspěvky, nespadá.
„I tam se budou provádět různé opravy, ovšem nyní nemohu říci, kdy přesně k nim dojde. Rozpočet města je stále v přípravě," řekl radniční mluvčí Petr Bakovský.
Autor: Pavel Mašlaň
 
DŮLEŽITÉ
Ve středu 17.09.2014 v rozpětí od 15,00 do 17,00 hodin (začínat se bude od dolního podlaží), bude v domě 1214 provedena pravidelná kontrola odběrného plynového zařízení dle paragrafu 3, Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.. Žádáme proto vlastníky /uživatele/ bytů, aby umožnili volný přístup do bytu a k plynovodu ve společných prostorách, (HUP, suterén, atd.) Závažné důvody pro nezpřístupnění bytu ve stanoveném termínu, prosím volejte včas na níže uvedené tlf číslo s případným návrhem náhradního termínu. Děkujeme.
Vilém Šimíček EKOLTES Hranice
revize plynových zařízení akciová společnost
751 25 Veselíčko-Tupec 65 Zborovská 606
mob. 777 202 111 753 01 Hranice
 
Kdo nezaplatil za psa, měl by to rychle udělat

Městský úřad Hranice upozorňuje občany, že do 31. března 2014 měl být zaplacen poplatek ze psa na rok 2014. Pokud jste na úhradu tohoto poplatku zapomněli, máte ještě možnost jej zaplatit na poště, bezhotovostním převodem (nutné přesně uvést variabilní symbol) nebo v pokladně MěÚ Hranice.

Nyní byly rozeslány všechny vyrozumění na nedoplatek ze psů. V případě, že dlužníci poplatek opět neuhradí, bude poplatek vyměřen platebním výměrem. Poté bude nedoplatek vymáhán daňovou exekucí a tím se nedoplatek pro dlužníka výrazně zvýší, neboť náklady exekučního řízení platí dlužník. Proto doporučujeme zaplatit poplatek co nejdříve a tím se vyhnout dalším finančním nákladům.
 
Vylepšení Struhlovska? Začít by se mohlo za dva roky
Hranice – Revitalizace panelového sídliště Struhlovsko v Hranicích by mohla odstartovat v roce 2016.
Alespoň takové jsou současné plány radnice, jejíž představitelé to potvrdili na úterním projednání s obyvateli této městské lokality. „Na setkání přišli pouze tři zájemci z řad veřejnosti, ovšem nedá se říct, že by lidé o regeneraci sídliště neprojevovali zájem. Tito zúčastnění obyvatelé se hlavně chtěli ujistit, že v dřívějších plánech města nenastala žádná závažná změna," řekl referent odboru správy majetku Pavel Slovák, který byl na jednání přítomen.
Mnohem znatelnější ohlas veřejnosti úředníci získali při jarním dotazníkovém šetření, ve kterém mohli obyvatelé Struhlovska vyjádřit své poznatky, námitky či chválu týkající se právě této oblasti.
Ze šesti set rozeslaných anketních lístků se na radnici vrátila přibližně jedna třetina.
„Myslím, že dvě stě zodpovězených dotazníků se dá považovat za úspěch. Máme tak nyní k dispozici dostatečný vzorek respondentů, ta anketa určitě splnila svůj účel," doplnil Pavel Slovák.
Nové cesty, zeleň i hřiště
Regenerace panelového sídliště se rozdělí na celkem tři etapy.
Pokud vše půjde podle předpokladů bude se v průběhu příštího roku pracovat na projektové dokumentaci a v roce 2016 by se konečně mohlo začít s první etapou.
Zbývající dvě fáze by pak přišly na řadu v roce 2017.
Vedení města však ještě předtím bude žádat o dotační příspěvek.
Revitalizace Struhlovska má zahrnovat samozřejmě zejména opravy cest, chodníků a některých objektů, počítá se i s výsadbou nové zeleně nebo s dětským hřištěm.
K pracím na komunikacích, které ještě s projektem chystané revitalizace přímo nesouvisí, se však přistoupilo už v průběhu letošního léta.
Po stížnostech obyvatel předláždili na Struhlovsku pracovníci městské  Ekoltes Hranice některé chodníky.
„Jednalo se o tři nebo čtyři místa. Chodníky jsme předláždili například před školou nebo na Nerudově ulici. V některých případech šlo i o stometrové úseky," uvedl  společnosti Milan Vinkler s tím, že přes letní měsíce firma provádí také pravidelnou očistu ulic kvůli zvýšené prašnosti a další běžnou údržbu.
 
 2013
 
Malování domu 1214.
Podle VIII. Shromáždění vlastníků jednotek, pro dům Struhlovsko 1214 bude provedena údržba, zednické úpravy a vymalování společných prostor domu č.1214. Práce budou zahájeny 26.11.2013  a ukončeny budou v lednu 2014. Úklid po vymalování bude proveden uklízecí službou. Smlouva na práci je uzavřena s panem Michalem Sobotkou.
Výměna dveří u kolárny bude provedena v měsíci lednu 2014.
 
Odečítání spotřeby tepla
Dne 12.12.2013 mezi 16,30 - 17,30 hod. Vás navštíví náš technik, aby provedl odečet indikátorů topných nákladů. U odpařovacích přístrojů budou zároveň vyměněny měřící ampulky.
Prosíme Vás o zajištění volného přístupu ke všem měřičům umístěným ve Vašem bytě, a to po celou výše uvedenou dobu. Zároveň se prosím, přesvědčte, že odečtené hodnoty zapsané v protokolu, které stvrzujete svým podpisem, jsou správné.
Omlouváme se za rušení Vašeho soukromí a předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.     Telefon: 606 334 116
 
Odečet plynoměru.
Dovolujeme si oznámit, že dne 19.11.2013 /úterý/ mezi 09,00 - 09,15 a 17,00 - 17,30 hodin se k Vám dostaví pracovník firmy Gascontrol spol.s.r.o. za účelem zjištění stavu plynoměru.
V souladu s platným energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., $ 62, $ 63, $ 71 a Obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky zemního plynu Vás zdvořile žádáme o umožnění fyzického přístupu odečítače k plynoměru na Vašem místě spotřeby. Účelem je identifikace měřidla pomocí čárového kódu plynoměru. Zpřístupnění plynoměru a fyzickým odečtšm předejdete případným reklamacím.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 
Periodická revize plynového zařízení
         Ve středu dne 09.10.2013 v rozpětí od 14,30 do 17,30 hodin byla provedena periodická revize , odběrného plynového zařízení dle § 7 Vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb.
Revizi provedl: Vilém Šimíček, revize plynových zařízení, Veselíčko-Tupec 65  tel. 777 202 111
 
Výměna vodoměrů teplé vody.
           Ve čtvrtek 12.9.2013 byla v bytech prováděna výměna vodoměrů teplé vody.
 • 07,00 - 09,00 hod. 1, 2. patro
 • 09,00 - 12,00 hod. 3, 4, 5.patro
 • 12,00 - 14,00 hod. 6, 7.patro
Výměnu provedl pan Petr Žeravík /Opatovice/ tel. 608 457 892